ÅRSREGNSKAB

Årsregnskab skal indberretes hvert år

Udarbejdelse af årsregnskab og selvangivelse kan være en kompliceret opgave.

Få MB Revision til at klare opgaven.

Årsregnskabet bruges til at gøre rede for virksomhedens økonomi som består af dets udgifter og indtægter – det kaldes resultatopgørelsen.

Proces for at hvordan MB revision udarbejder opgørelsen

På den måde sikrer vi os, at alle indberetninger til Erhverv- og Skattestyrelsen er korrekte

585e6f144b0dcd2b2d9ef49e876ae08b

Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab løber normalt fra den 1. januar til den 31. december men regnskabet kan også opgøres i en anden 12 måneders periode. For eksempel fra 1. april til 31. marts. Det kaldes skævt regnskabsår.

Et årsregnskab bruges af SKAT til at fastslå overskuddet af din virksomhedsdrift. Det overskud lægger grund til den virksomhedsskat der skal betales.

Årsregnskab – hvordan?

Et årsregnskab kræver en række oplysninger. Vi skal bruge følgende fra dig:

  • Bankudskrifter fra de enkelte måneder
  • En årsopgørelse fra banken
  • Hvis du har en kontantkasse, skal vi bruge bilagene derfra
  • Bilag fra alle transaktioner fra de sidste 12 måneder.
  • Eventuelle kasserapporter – baseret på bogføring
thinkstockphotos-481195925_2x1

Opstilling af regnskabet udføres normalt af en revisor, men du kan selvfølgelig også gøre det selv. Der er regler for hvordan dit regnskab skal stilles op – baseret på virksomhedens regnskabsklasse og årsregnskabslovens størrelsesgrænser. En regnskabsklasse består af virksomhedens omsætning, og antallet af medarbejdere der er ansat.

Retsinformation har hele årsregnskabsloven til fri gennemgang.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search