ANDRE YDELSER SOM UDFØRES AF MB REVISION

Lønadministration

MB Revision udfører al form for lønadministration. Vi klarer indberetninger og afregninger til SKAT, ATP, Samlet Betaling, feriekonto og pension.

MB Revision benytter professionelle programmer til elektronisk overførsel af løndata. Det er nemt og sikkert, og du sparer tid. Hvis du helt ønsker at slippe for besværet med at indtaste løn, så har vi erfarne medarbejdere med mange års erfaring. Vi kan hjælpe dig med lønadministration, uanset om du bruger vores hjælp til bogføring eller ej.

Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

  • Indberetning af dine medarbejders løn.
  • Beregning af feriepenge, helligdage, pension, personalegoder, skatter og søgne.
  • Indberetning og afstemning af lønsystem til dit regnskab.
  • Styring af tidsfrister, indberetningsfrister og deadlines.

Hvad er økonomistyring?

Hvor regnskabet er en rapport over tidligere begivenheder, så er økonomistyringen et forsøg på at sætte en plan for fremtiden.

Et regnskab kan ikke fortælle dig hvordan du forbedrer den finansielle tilstand i virksomheden, eller hvad der skal til for at virksomheden vækster i den nærmeste fremtid. Her skal andre værktøjer til – værktøjer der under ét kaldes ’økonomistyring’.

Budgetter, forecasts og beregninger er nogle af grundpillerne og en forudsætning for en succesfuld økonomistyring.

Du er også velkommen til at kontakte MB Revision og få hjælp til økonomistyring, herunder udarbejdelse af likviditetsbudgetter og driftsbudgetter m.fl.

STIFTELSE AF SELSKAB

stiftelse-af-selskab-revisionmb-600

Stiftelse af selskab kræver omtanke

Stiftelse af et selskab er i dag både nemt og kompliceret. Du kan starte en virksomhed på få minutter på virk.dk, men der er så mange regler du skal overholde indenfor de fleste brancher. Derfor kan det være til gavn at få snakket med en rådgiver for at være sikker på, at du ikke får overset noget under etableringen.

Kontakt MB Revision for at få en snak om at stifte din virksomhed

GØR DET SELV

Du kan også selv stå for bogføring under Bilys.dk. Dinero. E-conomic, så står vi for kontrol af bogføring og evt. indberetning af moms og skatter til årsregnskabet. På den måde kan du både følge med dit regnskab og spare på regningen.

REVISION

Hvorfor revision?

Under revision gennemgås regnskaber fra virksomheder. Der er flere årsager til at regnskabet skal gennemgås herunder:

  • Opfyldelse af lovmæssige krav
  • Nøjagtigt billede af virksomhedens resultat – som kan bruges af potentielle interessenter til at få et indblik i virksomhedens økonomiske situation
  • Aflægge regnskab til det offentlige, som opfylder regnskabsloven

Anparts- og Aktieselskaber over en vis størrelse skal revideres årligt af revisor. Revisionen er lovpligtig, og skal give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske tilstand.

MB Revision kan hjælpe dig med at udføre revision på din årsrapport gennem vores godkendte samarbejdspartnere.

Kontakt MB Revision for et uforpligtende tilbud på dit revideret regnskab.

revision

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Udfyld kontaktformularen, så tager vi kontakt til dig inden for 24 timer

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search